Styrelsen

Ordförande:
Anita Cederström, anita.cederstrom@gmail.com. Stockholm.
Sekreterare:
Åsa Jacobsson, asa.jacobsson@regionostergotland.se. Norrköping.
Kassör:
Heljä Pihkala, helja.pihkala@regionvasterbotten.se. Skellefteå.
Ledamöter:
Hannele Renberg, hannele.renberg@gmail.com. Umeå.
Charlott Eriksson, Charlott.M.Eriksson@regionvasterbotten.se. Umeå
Agneta Leemann, Agneta.leemann@vgregion.se. Göteborg.
Eva Jordmark Lindström, eva.jordmark.lindstrom@nacka.se
Marieann Bohman, marieann.bohman@rvn.se. Örnsköldsvik. Suppleant.

Revisorer:
Malin Rubensson
Maria Eliasson

Valberedning:
Camilla Linderborg
Catrina Rasteby
Eila Wängelin
Åse Andersson