Hem

Välkommen till hemsidan för Svenska Föreningen för Beardslees Familjeintervention!

Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention bildades 2015. Den som har gått utbildningen och examinerats i metoden kan bli medlem. Föreningen ska verka för att Beardslees familjeintervention (BFI) ska hålla en god och jämn kvalité.

Syftet är att ge en utbildning som har en enhetlig kursplan när den ges i föreningens regi, få ekonomiska möjligheter att samla utbildarna och de som är examinerade i BFI för att vidmakthålla metodtrohet och ge vidareutbildning inom de områden där interventionen används.

Policy när det gäller Manual och Loggbok, vilka används i interventionen, är att dessa dokument bara ska delas ut till dem som utbildas i metoden. Detta för att metoden inte skall användas på ett sätt som inte är metodtroget. Forskningen har visat att BFI inte skadar/ger negativa effekter, när den används på ett metodtroget sätt. Därför bör inte BFI användas av de som saknar utbildning i metoden.

Föreningen har en ambition att en gång per år ordna en föreläsningsdag för medlemmarna. En sådan dag hölls för första gången i Göteborg i april 2016. Förra året 2020 fick vi ställa in dagen på grund av corona-pandemin. I år ska dagen ordnas digitalt, på den tidigare planerade dagen 210506. Inbjudan och ett uppdaterat program kommer lite senare till hemsidan och i mejl. Dagen är kostnadsfri.

Föreningens årsmöte hålls i slutet av föreläsningsdagen, även det digitalt. Dagen efter, 210507 hålls digitalt utbildarmöte. Kallelse/inbjudan till dessa kommer senare.

Medlemsavgiften är 200 kr/år, enligt årsmötets beslut. Vill Du bli medlem, betala in det på Plusgiro 78 80 77-6. Föreningens organisationsnummer är 802498-5064. Ange namn och e-postadress på betalningen eller mejla till föreningens adress så att vi får Dina kontaktuppgifter.