Hem

Välkommen till hemsidan för Svenska Föreningen för Beardslees Familjeintervention!

Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention bildades 2015. Den som har gått utbildningen och examinerats i metoden kan bli medlem. Föreningen ska verka för att Beardslees familjeintervention (BFI) ska hålla en god och jämn kvalité.

Syftet är att ge en utbildning som har en enhetlig kursplan när den ges i föreningens regi, få ekonomiska möjligheter att samla utbildarna och de som är examinerade i BFI för att vidmakthålla metodtrohet och ge vidareutbildning inom de områden där interventionen används.

Policy när det gäller Manual och Loggbok, vilka används i interventionen, är att dessa dokument bara ska delas ut till dem som utbildas i metoden. Detta för att metoden inte skall användas på ett sätt som inte är metodtroget. Forskningen har visat att BFI inte skadar/ger negativa effekter, när den används på ett metodtroget sätt. Därför bör inte BFI användas av de som saknar utbildning i metoden.

Föreningen har en ambition att en gång per år ordna en föreläsningsdag för medlemmarna, en Inspirationsdag. En sådan hölls för första gången i Göteborg i april 2016. År 2020 fick vi ställa in dagen på grund av corona-pandemin. 2021 var dagen digital, som så mycket annat. I år 2022 ordnades Inspirationsdagen i Nacka. Planen för 2023 är en Inspirationsdag i Skellefteå 11/5 samt en utbildardag 12/5.

Medlemsavgiften är 200 kr/år, enligt årsmötets beslut. Vill Du bli medlem, betala in det på Plusgiro 986510-6. Föreningens organisationsnummer är 802498-5064. Ange namn och e-postadress på betalningen eller mejla till föreningens adress så att vi får Dina kontaktuppgifter.