Hem

Välkommen till hemsidan för Svenska Föreningen för Beardslees Familjeintervention!

Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention bildades 2015. Den som har gått utbildningen och examinerats i metoden kan bli medlem. Föreningen ska verka för att Beardslees familjeintervention (BFI) ska hålla en god och jämn kvalité.

Syftet är att ge en utbildning som har en enhetlig kursplan när den ges i föreningens regi, få ekonomiska möjligheter att samla utbildarna och de som är examinerade i BFI för att vidmakthålla metodtrohet och ge vidareutbildning inom de områden där interventionen används.

Föreningen har en ambition att en gång per år ordna en föreläsningsdag för medlemmarna. En sådan dag hölls för första gången i Göteborg i april 2016. Nästa blir 4/4 2019 i Danderyd, planering pågår. Föreningens årsmöte skall också hållas i slutet av den dagen.

Medlemsavgiften är 100 kr/år. Vill Du bli medlem, betala in det på Plusgiro 78 80 77-6. Föreningens organisationsnummer är 802498-5064. Ange namn och e-postadress på betalningen eller mejla till föreningens adress så att vi får Dina kontaktuppgifter.