Metoder som har BFI som grund

Här beskrivs kort metoderna Föra barnen på tal och Barnkraft.