Nästa års Inspirationsdag ordnas i Nacka 220512!

Den planeras att bli ett fysiskt möte men också med möjlighet till digitalt deltagande. Program kommer så småningom. Föreningens årsmöte hålls direkt efter dagen. Utbildarmöte ordnas dagen efter 220513.