Inspirationsdagen flyttas till 210506!

Detta bestämdes av styrelsen, pga all osäkerhet under Corona-epidemin. Det är tex transporter med flyg som kommer säkert att vara en del problem med långt inne i detta år, även osäkert hur stora samlingar som får hållas – vi ska ju bli fler än 50, eller hur?!!

Dagen efter ordnas utbildarmöte.

Preliminärt program nedan.

Inspirationsdag 210506 Göteborg